دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادریخته‌گری فلزات رنگین (غیر آهنی)موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان‌رضویتک پودمان-46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14034/tp.52.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت انرژی و تاسیسات ساختمانگاز رسانی خانگیمرکز آموزش علمی - کاربردی فنی و حرفه‌ای زاهدانتک پودمان-34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14267/tp.91.pdfستاد مرکزی-
صنعتکامپیوتر و فناوری اطلاعاتاتوماسیون صنعتیموسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطلاعات تهرانتک پودمان-46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14067/tp.40.pdfستاد مرکزی-
صنعتکامپیوتر و فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی پیشرفته با نرم افزار های تحت Netمرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهرانتک پودمان-68https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14033/tp.25.pdfستاد مرکزی-
صنعتتجهیزات پزشكیآماده سازی و تهیه محلول های آزمایشگاهی تشخیصی و تحقیقاتی (Preparation and Production of Reagents for Diagnostic and Research Laboratory)موسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعودتک پودماندیپلم34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14402/tp.23.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیرنگ‌آمیزی سطوح فلزی براساس استاندارهای موجودمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی آذین خودرودرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14635/td.208.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادارزیابی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیحکمت علویتک پودماندیپلم3.59https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13932/tp.01.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادآبکاری فلزاتشکرت پدیده شیمی ایساتیستک پودماندیپلم46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14519/tp.sa.100.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادبازاریابی و تجارت سنگهای گوهرینشرکت گوهر تراشانتک پودماندیپلم36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14005/tp.22.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادتولید آندهای کربنی (صنعت آلومینیوم)مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایرانتک پودماندیپلم36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14971/%D8%AA%D9%83-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%8A--%29.pdfواحد استانی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.