دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
صنعتصنعت خودرو، ماشین‌آلات و مکانیکمدیریت کیفیت در صنایع خودرومرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی و صنعتی استان خراسانتک پودمانکاردانی12-ستاد مرکزی-
صنعتصنعت خودرو، ماشین‌آلات و مکانیکمدیریت کیفیت در صنایع خودرومرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی و صنعتی استان خراسانتک پودمانکاردانی12-ستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادطراحی و ساخت مدل های ریخته گریمرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی مشهدتک پودمانکاردانی68https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13924/tp.83.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیآمیزه کاری تایر، تیوب و بلادرمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک (تهران)تک پودمانکاردانی4.512https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13925/tp.04.pdfستاد مرکزی-
صنعتکامپیوتر و فناوری اطلاعاتبرنامه‌نویسی انیمیشن سه بعدیموسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوبتک پودماندیپلم1014https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13926/tp.73.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیارزیابی مواد و محصولات لاستیکمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک (تهران)تک پودمانکاردانی4.512https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13927/tp.05.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادارزیابی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیحکمت علویتک پودماندیپلم3.59https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13932/tp.01.pdfستاد مرکزی-
صنعتکامپیوتر و فناوری اطلاعاتطراحی سایت تجاریمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایرانتک پودماندیپلم35https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13947/tp.67.pdfستاد مرکزی-
صنعتکامپیوتر و فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی نرم‌افزار تجاری iOSمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت فولادین ذوب آمل فذاتک پودماندیپلم34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13952/tp.68.pdfستاد مرکزی-
صنعتکامپیوتر و فناوری اطلاعاتمدیریت شبکه و سیستم های سیسکوموسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان‌رضویتک پودمانکارشناسی46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13955/tp.63.pdfستاد مرکزی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.