دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
صنعتتجهیزات پزشكیآماده سازی و تهیه محلول های آزمایشگاهی تشخیصی و تحقیقاتی (Preparation and Production of Reagents for Diagnostic and Research Laboratory)موسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعودتک پودماندیپلم34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14402/tp.23.pdfستاد مرکزی-
صنعتتجهیزات پزشكیکار با دستگاه های using PCR Polymerase Chain Reaction- PCRموسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعوددرس تککارشناسی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14401/Td.03.pdfستاد مرکزی-
صنعتتجهیزات پزشكینگهداری و سرویس تجهیزات تصویربرداری پزشکی- رادیوگرافیمرکز آموزش علمی - کاربردی خاتم‌الانبیاءتک پودمانکاردانی36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14547/tp.sa.103.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیPLC S7 Programming 1موسسه آموزشی آرین علم و صنعتدرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14620/td.201.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیPLC S7 Programming 2موسسه آموزشی آرین علم و صنعتدرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14621/td.202.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیارزیابی مواد و محصولات لاستیکمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک (تهران)تک پودمانکاردانی4.512https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13927/tp.05.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیآمیزه کاری تایر، تیوب و بلادرمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک (تهران)تک پودمانکاردانی4.512https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13925/tp.04.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیجذب اتمی A.Aموسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعوددرس تککارشناسی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14588/td-.sa.189.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیراهبری تصفیه پساب‌های صنایع آرایشی-بهداشتی و داروسازیمرکز علمی کاربردی شرکت عالیفردتک پودمانکاردانی34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14630/tp.sa.116.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیرنگ‌آمیزی سطوح فلزی براساس استاندارهای موجودمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی آذین خودرودرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14635/td.208.pdfستاد مرکزی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.