کاربرگ شناسایی واحدهای صنفی، تولیدی، صنعتی و اقتصادی علاقمند به اجرای دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی

این فرم صرفاً برای ثبت درخواست همکاری و نیازسنجی متقاضیان اجرای دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی ایجاد شده است. لذا لازم است متقاضیان اجرای دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی در اسرع وقت نماینده قانونی خود را به واحد استانی مربوطه اعزام کنند.

عنوان فرم
 • 0
 • نام واحد*عنوان ثبت شده
  1
 • وابستگی سازمانی*
  2
 • گروه شغلی حیطه فعالیت*
  3
 • موضوع اصلی فعالیت*
  4
 • سابقه فعالیت*سال
  5
 • تعداد پرسنل*
  6
 • نشانی کامل محل استقرار*استان، شهر و ...
  7
 • شماره تماس*با ذکر پیش‌شماره
  8
 • پست الکترونیک*ایمیل
  9
 • نشانی سایت*
  10
 • عنوان دوره‌های کوتاه مدت موردنظر*
  11
 • توضیحات بیشتر*نظرات
  12