مدرسان

مدرس

هر فرد واجد شرایط تدریس در دوره‌های کوتاه مدت که بنا به ضوابط و مقررات دانشگاه، صلاحیت وی به عنوان مدرس دوره ذی‌­ربط، به تأیید دانشگاه برسد، «مدرس» نامیده می‌شود. فعالیت مدرس در دوره‌های کوتاه مدت مورد نظر به عنوان تصدی یک شغل یا پست سازمانی در دانشگاه یا واحد متقاضی (مجری) تلقی نمی­‌گردد. تدریس در دوره می‌بایست طبق برنامه درسی مصوب آن انجام شود و مدرس موظف به ارائه «طرح درس» در این خصوص می‌باشد.

مجری دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه می‌تواند در راستای اثر‌بخشی بهتر دوره، در صورتی که به دلیل تنوع و گستردگی محتوای آموزشی در یک درس (تک‌درس و یا دوره آزاد)، نیاز به تدریس بیش از یک مدرس وجود داشته باشد، نسبت به معرفی افراد پیشنهادی در سامانه اقدام نماید و یکی از این افراد را به عنوان «مدرس اصلی» (مسئول راهبری کلاس، ثبت نمرات ارزشیابی و پاسخگویی به سوالات و اعتراضات مهارت‌جویان) و دیگری را به عنوان «مدرس­‌یار» تعیین نماید. پرداخت حق‌التدریس دروس دارای بیش از یک مدرس، به ازای قدرالسهم هر مدرس اصلی و مدرس‌­یار به ازای ساعات تدریس شده نظری و عملی، طبق توافق مرکز مجری با ایشان و براساس قرارداد فی­‌مابین توسط مرکز مجری انجام خواهد شد.

جهت آگاهی و اطلاع از الزامات به‌کارگیری مدرسان در دوره‌­های آموزش‌ عالی کوتاه مدت علمی کاربردی اینجا کلیک نمایید.

مدرس غیر ایرانی دوره بین‌المللی

جهت بهره‌مندی از توان علمی - آموزشی متخصصان و اساتید برجسته در سطح بین‌المللی (به عنوان مدرس) جهت اجرای دوره بین‌المللی دانشگاه، استفاده از مدرس غیر ایرانی مشروط به دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی و سابقه فعالیت حرفه‌ای مرتبط با دوره مطابق شرایط مقرر در برنامه‌درسی و همچنین داشتن گذرنامه دارای اعتبار کافی (برابر با طول مدت اجرای دوره)، برای شرکت در دوره­‌های حضوری و نیمه حضوری داخل کشور الزامی است.

جهت آگاهی و اطلاع از ضوابط اجرای دوره‌های کوتاه مدت بین­‌المللی اینجا کلیک نمایید.