کل دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب

زیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
تجهیزات پزشكیآماده سازی و تهیه محلول های آزمایشگاهی تشخیصی و تحقیقاتی (Preparation and Production of Reagents for Diagnostic and Research Laboratory)موسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعودتک پودماندیپلم34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14402/tp.23.pdfستاد مرکزی-
تجهیزات پزشكیکار با دستگاه های using PCR Polymerase Chain Reaction- PCRموسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعوددرس تککارشناسی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14401/Td.03.pdfستاد مرکزی-
تجهیزات پزشكینگهداری و سرویس تجهیزات تصویربرداری پزشکی- رادیوگرافیمرکز آموزش علمی - کاربردی خاتم‌الانبیاءتک پودمانکاردانی36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14547/tp.sa.103.pdfستاد مرکزی-
صنایع شیمیایی و پتروشیمیPLC S7 Programming 1موسسه آموزشی آرین علم و صنعتدرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14620/td.201.pdfستاد مرکزی-
صنایع شیمیایی و پتروشیمیPLC S7 Programming 2موسسه آموزشی آرین علم و صنعتدرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14621/td.202.pdfستاد مرکزی-
صنایع شیمیایی و پتروشیمیارزیابی مواد و محصولات لاستیکمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک (تهران)تک پودمانکاردانی4.512https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13927/tp.05.pdfستاد مرکزی-
صنایع شیمیایی و پتروشیمیآمیزه کاری تایر، تیوب و بلادرمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک (تهران)تک پودمانکاردانی4.512https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13925/tp.04.pdfستاد مرکزی-
صنایع شیمیایی و پتروشیمیجذب اتمی A.Aموسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعوددرس تککارشناسی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14588/td-.sa.189.pdfستاد مرکزی-
صنایع شیمیایی و پتروشیمیراهبری تصفیه پساب‌های صنایع آرایشی-بهداشتی و داروسازیمرکز علمی کاربردی شرکت عالیفردتک پودمانکاردانی34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14630/tp.sa.116.pdfستاد مرکزی-
صنایع شیمیایی و پتروشیمیرنگ‌آمیزی سطوح فلزی براساس استاندارهای موجودمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی آذین خودرودرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14635/td.208.pdfستاد مرکزی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۹۷ مورد.