کاربرگ ثبت تقاضای آموزشی متقاضیان شرکت در دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی

این کاربرگ برای نیازسنجی بهتر دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی ایجاد شده است. لذا لازم است متقاضیان شرکت در دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی برای اطلاع از آخرین وضعیت دوره‌های در شرف انجام پیش ثبت‌نام به سامانه ساتب (https://sateb.uast.ac.ir) مراجعه کنند.

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  2
 • مقطع تحصیلی*
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • استان محل سکونت*
  5
 • شهر محل سکونت*
  6
 • شماره همراه*با ذکر شماره صفر
  7
 • عنوان دوره‌های کوتاه مدت موردنظر*
  8
 • توضیحات بیشتر*نظرات
  9