تعاریف و اختصارات

تک پودمان: مجموعه‌ای از آموزش‌­های مهارتی که در قالب چند تک­درس (چند درس وابسته به هم) توانمندی‌های مورد انتظار یک یا چند وظیفه شغلی یا مهارت خاص را پوشش می‌دهد. مدت زمان ارائه این آموزش‌ها از 160 تا 480 ساعت بوده و براساس استانداردها و ضوابط مورد نظر دانشگاه تدوین می‌شود.

تک درس: مجموعه­‌ای از آموزش­‌های مهارتی مرتبط با یک درس است که توانایی انجام یک فرآیند کاری را طبق استانداردهای محیط کار پوشش دهد. مدت زمان ارائه این آموزش‌ها از 30 تا 100 ساعت (با رعایت نسبت 30% نظری و 70% عملی) و براساس استانداردها و ضوابط مورد نظر دانشگاه تدوین می‌شود.

دانشگاه: دانشگاه جامع علمی کاربردی.

دفتر: دفتر آموزش‌­های کوتاه مدت دانشگاه.

دوره: دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه، شامل «دوره‌های آزاد»، «تک‌درس» و «تک پودمان»، که به منظور ایجاد و یا افزایش سطح دانش، مهارت و نگرش در یادگیرنده یا مهارت‌جو، تحت نظارت دانشگاه طراحی و اجرا می‌شود.

دوره آزاد: دوره آموزشی غیر رسمی و غیر قابل تجمیع به دوره‌های مقطع‌دار دانشگاه است، که با تعلیم یک محتوای آموزشی به مدت 4 تا 400 ساعت، به صورت نظری، عملی و یا ترکیبی از آنها، به شیوه حضوری، نیمه‌حضوری و یا مجازی اجرا شده و موجبات افزایش دانش، مهارت و یا نگرش فراگیران را طبق استانداردها و ضوابط آموزشی دوره فراهم نماید.

دوره رسمی: هر یک از دوره­‌های آموزشی مقطع‌دار دانشگاه (کاردانی و کارشناسی).

دوره قابل تجمیع: دوره‌ آموزشی کوتاه مدت قابل تجمیع به دوره­‌های رسمی دانشگاه.

دوره غیر قابل تجمیع: دوره آموزشی کوتاه مدت غیرقابل تجمیع به دوره‌­های رسمی دانشگاه.

سامانه: سامانه متمرکز آموزش‌­های کوتاه مدت دانشگاه (سامانه سماک).

سامانه سماک: به سامانه متمرکز آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه اطلاق می­ شود که از طریق آن دریافت کلیه اطلاعات دوره‌ها، خدمات آموزشی، ارتباط با مجریان، دانشگاه و ... امکان­پذیر می­ باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر این سامانه تحت عنوان ساتب به نشانی sateb.uast.ac.ir فعالیت می‌نماید.

کارگروه: کارگروه دوره­های آموزش عالی علمی کاربردی کوتاه مدت دانشگاه که به عنوان زیرمجموعه کمیته تخصصی علمی­ ـ کاربردی شورای گسترش آموزش عالی، در ستاد مرکزی دانشگاه فعالیت می­نماید.

کمیته استانی: کمیته اجرایی دوره­های کوتاه مدت مستقر در واحد استانی که تحت نظر کارگروه فعالیت می­کند.

گواهی پایان دوره: مدرکی است که پس از اتمام دوره، بدون استفاده از عناوین رسمی دانشگاهی (اعم از کاردانی، کارشناسی و...) یا معادل آنها، برابر ضوابط دانشگاه به مهارت‌جوی موفق اعطا می­شود.

مجری: واحد متقاضی واجد شرایط جهت برگزاری دوره‌ که برابر با ضوابط و مقررات دانشگاه، زیرساخت‌های لازم برای برگزاری دوره را داشته و از دانشگاه مجوز قطعی اخذ نموده باشد.

مجوز قطعی: مجوزی است که پس از صدور موافقت اصولی و تطبیق جمیع شرایط لازم جهت اجرای دوره، برای اجرا در یک بازه زمانی یک­ساله در سقف ظرفیت مجاز تعیین شده برای پذیرش مهارت‌جو، طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل توسط کارگروه صادر می­شود.

مدرس: هر فرد واجد شرایط تدریس است که بنا به ضوابط دانشگاه به عنوان مدرس دوره ذی­ربط شناخته می­شود. فعالیت مدرس در دوره مورد نظر به عنوان تصدی یک شغل یا پست سازمانی در دانشگاه یا مرکز مجری تلقی نمی­گردد.

مرکز آموزشی: هر یک از مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه.

موافقت اصولی: تأیید همخوان بودن شرایط واحد متقاضی با ضوابط قانونی تعیین شده برای اجرای یک دوره مشخص، توسط کمیته استانی (طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل).

مهارت‌جو: به فردی اطلاق می­شود که مطابق شرایط ورود به دوره (مقطع تحصیلی، جنسیت، سطح سلامت جسمانی و...)، واجد شرایط ثبت نام در دوره­ شناخته شده و در آن ثبت نام می­کند.

واحد استانی: هر یک از واحدهای استانی دانشگاه.

واحد متقاضی: هر یک از سازمان­های اجرایی، موسسات آموزشی و پژوهشی، واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز نظامی، موسسات فرهنگی و هنری، باشگاه­های ورزشی، مراکز رشد و نوآوری، شرکت­ها، مراکز خدماتی، انجمن‌ها، اصناف و اتحادیه‌های وابسته به دستگاه­های دولتی، عمومی و یا خصوصی علاقمند به برگزاری دوره‌، که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح (شخصیت حقوقی ثبت شده) بوده و درخواست خود را برای اجرای دوره در سامانه ثبت نموده باشد.