مجریان

مجری

هر یک از مراکز علمی کاربردی یا سازمان‌­های اجرایی، موسسات آموزشی و پژوهشی، واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز نظامی، موسسات فرهنگی و هنری، باشگاه‌­های ورزشی، مراکز رشد و نوآوری، شرکت‌­ها، مراکز خدماتی، انجمن‌ها، اصناف و اتحادیه‌های وابسته به دستگاه­‌های دولتی، عمومی و یا خصوصی علاقمند به برگزاری دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه، که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌­صلاح (شخصیت حقوقی ثبت شده) بوده و واجد شرایط جهت برگزاری دوره‌ برابر ضوابط و مقررات دانشگاه باشند «واحد متقاضی» شناخته می‌شوند و در صورتی که موفق به اخذ موافقت اصولی از واحد استانی دانشگاه شوند، تحت عنوان «مجری» یا «مجری دوره کوتاه مدت دانشگاه» تلقی می‌شوند. مجری حق انتقال مجوز قطعی صادر شده به هر شکل اعم از نمایندگی، وکالت یا عناوین دیگر، جزئاً یا کلاً به غیر ندارد.

مجری می‌­تواند هر یک از برنامه­‌های درسی دوره‌های غیر قابل تجمیع مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی دانشگاه را، مشروط به فراهم نمودن امکانات و زیرساخت­‌های آموزشی مورد نیاز، برای اجرای دوره درخواست نموده و پس از اخذ موافقت اصولی و مجوز قطعی اجرا نماید (صرفاً توسط مراکز آموزش علمی کاربردی امکان ثبت درخواست و اجرا دوره‌های قابل تجمیع خواهند داشت).

جهت آگاهی و اطلاع از ضوابط اجرای دوره‌های کوتاه مدت اینجا کلیک نمایید.

لازم به ذکر است متقاضیان علاقمند به اجرای دوره‌های کوتاه مدت مهارتی در حوزه سلامت و درمان انسانی، می‌بایست به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نمایند.

به استناد بند 3-1 ماده یک دستورالعمل استانداردهای آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی (شماره 87/13931/م مورخ 1387/03/07)، فضای آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی صرفاً مختص فعالیت‌های آموزشی در عرصه آموزش‌های علمی کاربردی است، لذا هر گونه اجرای دوره کوتاه مدت (اعم دوره‌های آزاد، تک درس و تک پودمان یا عناوین مشابه) خارج از فرایند صدور مجوز اجرای دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه و سامانه ساتب، مطلقاً ممنوع است.

** متقاضیان اجرای دوره‌های کوتاه مدت (مراکز غیر علمی کاربردی) می‌توانند برای ثبت درخواست همکاری و نیازسنجی خود از طریق فرم مربوطه (اینجا) درخواست خود را ثبت کنند. لازم به ذکر است این فرم به صورت هفتگی به رویت مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه می‌رسد، لذا جهت جلوگیری از اتلاف وقت، مراجعه به واحد استانی ذیربط پیشنهاد می‌گردد.