دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادگران‌سنجی و مغناطیس‌سنجی با نرم‌افزار Model Visionمرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی همدانتک پودمانکاردانی24https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14134/tp.85.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادمدیریت نگاهداشت و بهره برداری سیستم های الکتریکی در صنعت آلومینیوممرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایرانتک پودماندیپلم36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/15023/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادمعامله گر ارزهای دیجیتال مقدماتی-درس تکدیپلم23https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/15025/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%28AutoRecovered%29.docxواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادنگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری سیستم‌های الکتریکی در صنعت آلومینیوممرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایرانتک پودماندیپلم36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14974/alo.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادهیدرولیک مقدماتی ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و معدنیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت هپکو (اراک)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14977/.pdfواحد استانی-
صنعتصنعت انرژی و تاسیسات ساختماناپراتور بازیابی انرژی از پسماندمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری اردبیلتک پودمانکاردانی46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14908/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت انرژی و تاسیسات ساختماناپراتور بازیابی انرژی از پسماندمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری اردبیلتک پودمانکاردانی46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14908/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdfواحد استانی-
صنعتصنعت انرژی و تاسیسات ساختمانترمیم و بازسازی قطعات در صنایع نفت و گازمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت صنعتی حدید اراکتک پودمانکاردانی44.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14092/tp.84.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت انرژی و تاسیسات ساختمانسرویس و تعمیر اسپلیت ـ کولر گازیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخابتک پودماندیپلم25https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/15009/splite-final.pdfواحد استانی-
صنعتصنعت انرژی و تاسیسات ساختمانسرویس و تعمیر پکیج گازیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخابتک پودماندیپلم25https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/15010/Wall-Mounted-Boiler-final.pdfواحد استانی-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.